Cele lekcji

1. Zrozumienie, że obraz „cyfrowy” jest bardzo dokładny ale też uproszczony.

2. „oswojenie się” z nieciągłą (cyfrową) naturą informacji cyfrowej.

3. Program jako instrukcje dla automatu cyfrowego  jak skokowo zmieniać stan.


To co najważniejsze:

1. Cyfrowy zapis obrazu lub dźwięku polega na podzieleniu go na drobniutkie fragmenciki. Posługując się cyfrowym zapisem godzimy się z tym, że część informacji staje się nieważna. Jeśli chcemy mieć obraz z większą dokładnością – to musimy podzielić go na mniejsze fragmenciki (większa rozdzielczość).

2. Czas także dzielimy na niepodzielne jednostki. Nie jest ważne to co dzieje się poza wyznaczonymi przez te jednostki momentami.

3. Cyfrowa natura informacji sprawia, że łatwiej ją przetwarzać automatycznie. Kolejne zmieniające się skokowo stany automatu cyfrowego (z policzalną ilością stanów) mogą obejmować kolejne cyfrowe obrazy.


Podręcznik:

https://galicea.gitbooks.io/nauka-programowania/content/chapter1.html


Roboty edukacyjne

Photon: https://www.mac.pl/programowanie

OzoBot’y https://edu-sense.com/pl/lekcje/

https://qz.com/309365/the-complete-guide-to-buying-a-robot-for-your-kids/


Last modified: Wednesday, 19 August 2020, 4:23 PM