Courses


Available courses

Microsoft Teams w nauczaniu zdalnym

Microsoft Teams w nauczaniu zdalnym

Microsoft Teams to jeden z programów pakietu Microsoft 365. Służy on do pracy w online w zespołach. W każdym zespole wyróżnia się właścicieli (zespołu) i uczestników. Zespołami mogą być grupy studentów (uczestnicy) oraz nauczyciele akademiccy (właściciele).


Informatyka w biznesie na przykładzie Odoo
Jurek Wawro

Informatyka w biznesie na przykładzie Odoo

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z zastosowaniami informatyki we współczesnej gospodarce oraz umożliwienie im podjęcie aktywnej roli w tej dziedzinie. 

Posługujemy się przy tym systemem ERP Odoo, nad spolszczeniem którego Fundacja Galicea pracuje.

Pierwsza część kursu ma charakter prezentacji systemu. Druga (planowana od 1 września) - będzie miała charakter samodzielnej pracy z Odoo przy wsparciu prowadzącego kurs.

Autor: Jerzy Wawro

Prawa Autorskie: (C) Galicea, All Right Reserved

Kurs przygotowany w ramach projektu "Otwarta Edukacja"

Ekonomia Godnego Społeczeństwa
Jurek Wawro

Ekonomia Godnego Społeczeństwa

Współczesny przedsiębiorca myślący o perspektywicznym rozwoju nie może ograniczać się do poszukiwania dla siebie „luki rynkowej”, ale przede wszystkim powinien wypracować odpowiedni dla siebie „model ekonomiczny”. Model ten powinien między innymi definiować miejsce przedsiębiorstwa w społeczeństwie. Aby móc w pełni świadomie dokonywać wyborów w tym zakresie, powinniśmy rozumieć pojęcia takie jak wartość wspólna (ang. shared value), ekonomia współdzielenia (ang. sharing economy), waluta alternatywna, ekonomia solidarności, społeczeństwo sieci, czy demokracja przemysłowa…..

(C) Galicea 

Serwer linuksowy w sieci
Galicea Fundacja

Serwer linuksowy w sieci

Celem tego kursu jest przygotowanie praktyczne do zarządzania serwerami sieciowymi z systemem Linux. Poznamy podstawowe możliwości i problemy jakie są związane konfigurowaniem i utrzymaniem takiego serwera. 

Kurs ma charakter samouczka. Zawiera przegląd usług, które poznajemy z punktu widzenia administratora. 


Autor: Jerzy Wawro

Prawa Autorskie: (C) Galicea, All Right Reserved

Kurs przygotowany w ramach projektu "Otwarta Edukacja"

Wstęp do zrządzania projektami informatycznymi
Jurek Wawro

Wstęp do zrządzania projektami informatycznymi

Celem tego kursu jest pomoc w praktycznym opanowaniu umiejętności tworzenia złożonych aplikacji biznesowych. Obejmuje on przegląd zagadnień związanych z projektowaniem, pracą zespołową oraz kodowaniem programów. Jest to wprowadzenie do bardziej szczegółowych zagadnień poruszanych w ramach innych kursów.

Autor: Jerzy Wawro

Prawa Autorskie: (C) Galicea, All Right Reserved

Kurs przygotowany w ramach projektu "Otwarta Edukacja"

Podstawy tworzenia stron internetowych
Galicea FundacjaJurek Wawro

Podstawy tworzenia stron internetowych

Kurs obejmuje podstawy tworzenia nowoczesnych stron internetowych.

Zebrane w nim materiały będą aktualizowane i uzupełniane w trakcie trwania kursu.


Pracownicy i studenci PWSW zapisują się kodem Pwsw-2021

Pozostali - kodem: Galicea-2021

Podstawy programowania w PHP
Galicea Fundacja

Podstawy programowania w PHP

Na potrzeby tego kursu powstał podręcznik: https://verbu.pl/epub/51/php_w_przykladach/

Kod potrzebny do zapisywania się na kurs: php


W obecnym semestrze (lato 2021) kurs jest przeznaczony do samodzielnego studiowania.

Kolejne lekcje kursu pojawiają się co poniedziałek (aż do chwili skompletowania kursu).

Kurs programowania dla nauczycieli
Jurek Wawro

Kurs programowania dla nauczycieli

Zgodnie z nową podstawą programową, nauczanie programowania ma być prowadzone już od szkoły podstawowej. Niniejszy kurs ma wspomóc nauczycieli w podniesieniu kompetencji i wdrożeniu tego nauczania.