Available courses

Program autorski prof. dr hab. Artura Śliwińskiego 

Prof. dr hab. Artur Śliwiński jest ekonomistą, wieloletnim wykładowcą i profesorem  Uniwersytetu Warszawskiego, ostatnio Szkoły Wyższej im. B. Jańskiego w Warszawie - znanym specjalistą z zakresu analizy koniunktury gospodarczej, zarządzania majątkiem publicznym i gospodarki nieruchomościami. Jest autorem ponad 190 prac naukowych i ekspertyz. M.in. jest autorem książek „Życie wśród łupieżców. Historia kryzysów i upadku gospodarczego Polski (2004) i Ekonomia sieci. Jak globalne sieci opętały świat”(2015). 

Jest wydawcą i naczelnym redaktorem wydawanego od 2009 roku Europejskiego Monitora Ekonomicznego  oraz publicystą miesięcznika „Polityka Polska” oraz WPIS.


Data rozpoczęcia kursu nie jest jeszcze ustalona. W najbliższym czasie opublikujemy informacje na ten temat.

Wielkie korporacje mają prawie nieograniczony dostęp do kapitału. Przejmują zasoby i rynki. Wydaje się, że w tej sytuacji coraz mniej miejsca pozostaje na tradycyjną przedsiębiorczość. Jeśli jednak aktywny człowiek spisałby wszystkie czynności jakie robi w życiu i wydzielił te w których występuje jako producent/konsument uzależniony od korporacji – okazałoby się, że poziom tego uzależnienia nadal nie jest duży. Na dodatek ciągle pojawiają się nowe idee pozwalające na rozwój przedsiębiorczości bez konkurowania z potęgami. Współczesny przedsiębiorca myślący o perspektywicznym rozwoju nie może ograniczać się do poszukiwania dla siebie „luki rynkowej”, ale przede wszystkim powinien wypracować odpowiedni dla siebie „model ekonomiczny”. Model ten powinien między innymi definiować miejsce przedsiębiorstwa w społeczeństwie. Aby móc w pełni świadomie dokonywać wyborów w tym zakresie, powinniśmy rozumieć pojęcia takie jak wartość wspólna (ang. shared value), ekonomia współdzielenia (ang. sharing economy), waluta alternatywna, ekonomia solidarności, społeczeństwo sieci, czy demokracja przemysłowa…..

(C) Galicea 

Celem tego kursu jest przygotowanie praktyczne do zarządzania serwerami sieciowymi z systemem Linux. Poznamy podstawowe możliwości i problemy jakie są związane konfigurowaniem i utrzymaniem takiego serwera. 

Kurs ma charakter samouczka. Zawiera przegląd usług, które poznajemy z punktu widzenia administratora. 


Autor: Jerzy Wawro

Prawa Autorskie: (C) Galicea, All Right Reserved

Kurs przygotowany w ramach projektu "Otwarta Edukacja"

Zgodnie z nową podstawą programową, nauczanie programowania ma być prowadzone już od szkoły podstawowej. Niniejszy kurs ma wspomóc nauczycieli w podniesieniu kompetencji i wdrożeniu tego nauczania.

Kurs obejmuje podstawy tworzenia nowoczesnych stron internetowych.

Zebrane w nim materiały będą aktualizowane i uzupełniane w trakcie trwania kursu.


Studenci PWSTE zapisują się kodem Pwste-2020

Pozostali - kodem: Galicea-2020

Celem tego kursu jest pomoc w praktycznym opanowaniu umiejętności tworzenia złożonych aplikacji biznesowych. Obejmuje on przegląd zagadnień związanych z projektowaniem, pracą zespołową oraz kodowaniem programów. Jest to wprowadzenie do bardziej szczegółowych zagadnień poruszanych w ramach innych kursów.

Autor: Jerzy Wawro

Prawa Autorskie: (C) Galicea, All Right Reserved

Kurs przygotowany w ramach projektu "Otwarta Edukacja"

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z zastosowaniami informatyki we współczesnej gospodarce oraz umożliwienie im podjęcie aktywnej roli w tej dziedzinie. 

Posługujemy się przy tym systemem ERP Odoo, nad spolszczeniem którego Fundacja Galicea pracuje.

Pierwsza część kursu ma charakter prezentacji systemu. Druga (planowana od 1 września) - będzie miała charakter samodzielnej pracy z Odoo przy wsparciu prowadzącego kurs.

Autor: Jerzy Wawro

Prawa Autorskie: (C) Galicea, All Right Reserved

Kurs przygotowany w ramach projektu "Otwarta Edukacja"