Zaproponuj zabawy pozwalające poznać cyfrową naturę informacji

Opened: Saturday, 5 August 2017, 12:00 AM
Due: Wednesday, 30 August 2017, 12:00 AM

Przykłady:

1. Spacerujemy w taki sposób, że możemy postawić krok co dokładnie 3 sekundy. Jesteśmy w stanie wyciągnięcia prawej lub lewej nogi.

2. Układanki z kwadracików (lub kółeczek) które można powiększać i pomniejszać obraz (patrzeć z różnej odległości). Można wykorzystać tapety ze strony https://www.brik.co/blogs/pixel-art

3. Rysujemy samemu obrazki w postaci kwadracików / pikseli: https://www.coloringsquared.com/wp-content/uploads/2016/07/2-Superman-DC-Comic-Coloring.pdf , http://makepixelart.com/free/, https://www.coloringsquared.com/worksheet

4. Bawimy się w robocika, który ma położyć kartki w kratkach tak, by powstała szachownica (zob. podręcznik).