Cele lekcji

1. Zrozumienie określeń: konkret, abstrakcja, symbol.

2. Rozpoznawanie symboli jako uproszczonego obrazu rzeczy.

3. Zrozumienie określeń: znaczenie i oznaczanie / wskazywanie symboli.

4. Planowanie działań z użyciem symboli.


To co najważniejsze

1. Symbole to abstrakcyjne (nie związane wprost z jednym konkretnym przedmiotem) przedstawienie rzeczy.

2. Symbole mogą być wykorzystywane w komputerach w postaci ikon.

3. Przy pomocy symboli możemy układać plany (programy).



Podręcznik

https://galicea.gitbooks.io/nauka-programowania/content/chapter1.html


Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 14 sierpnia 2017, 02:43