Można wyróżnić dwie metody nauczania programowania:

1) metoda systematyczna - polega na uporządkowanym zgłębianiu wiedzy o technologii i zdobywaniu na przykładach umiejętności praktycznego jej stosowania;

2) metoda „just in time” - wiedza, umiejętności, programy poznajemy wtedy, gdy są potrzebne (zakłada się zatem uczestniczenie w konkretnych projektach).


Obydwie te metody mają swoje wady i zalety. Dobrze wykształcony programista powinien mieć usystematyzowaną wiedzę. Jednak w szkole chyba lepszą metodą jest wspólne tworzenie prostych projektów. Na przykład stron internetowych. Można także skorzystać z „gotowców” - oprogramowania open source. Jednym z takich „gotowców” jest projekt „Bryk” stworzony specjalnie z myślą o tym kursie. Robocza strona programu: http://bryk.otwartaedukacja.pl/

Źródła programu są dostępne na stronie:

https://github.com/galicea/eduprog/tree/master/bryk


W tego typu działalności musimy nauczyć się posługiwać programem git. Dlatego w tej części kursu poświęcimy mu trochę czasu.

Następnie uruchomimy i przetestujemy program bryk na swoim komputerze.


Dalsze prace można / trzeba połączyć z poznawaniem Pythona i aplikacji internetowych. Temu zagadnieniu jest poświęcony odrębny kurs, na który zapraszamy.Last modified: Wednesday, 15 November 2017, 7:56 AM