Użycie repozytorium kodu git

Repozytorium kodu jest serwerem służącym do przechowywania plików programów i śledzenia zmian. Git należy do repozytoriów wielopoziomowych

Dla użytkowników Linuxa dobry opis podstaw można znaleźć na stronach projektu Git: https://git-scm.com/book/pl/v1/Podstawy-Gita-Pierwsze-repozytorium-Gita

Szerszy opis: https://git-scm.com/book/pl/v1/Podstawy-Gita-Rejestrowanie-zmian-w-repozytorium

Pod systemem Windows najlepiej użyć Tortoise Git (https://tortoisegit.org), który integruje się z przeglądarką plików Windows (pod prawym przyciskiem myszy). Można znaleźć wiele opisów tego programu (na przykład http://krakiewicz.pl/tortoisegit-bitbucket-tworzenie-repozytorium-pierwszy-commit – z tej strony pochodzą poniższe ilustracje).

1. Tworzenie repozytorium

Tworzenie repozytorium na dysku lokalnym funkcją (pod prawym przyciskiem myszy na wybranym folderze, zawierającym pliki projektu): Git Create repository here….
git_create

Jeśli to ma być główne repozytorium, musi być z parametrem „bare”. Jednak lokalnie (na PC) nie ma to sensu, dlatego nie zaznaczamy Make it Bare.

Pod Linuxem używamy polecenia git init:

git init biblioteka

na serwerze:

git init --bare /server/git/biblioteka.git

Nazwą podstawowej gałęzi projektu jest zazwyczaj Master.

Ściąganie repozytorium z serwera

Jeśli repozytorium zostało założone na serwerze (poleceniami jak wyżej), nie tworzymy własnego repozytorium, tylko inicjujemy jego kopię ('klon'). Poleceniem Git Clone:


Jest to odpowiednik polecenia:

git.exe clone -v "ssh://<identyfikator>@dev.pwste.edu.pl/server/git/biblioteka.git" "C:\xampp\htdocs\biblioteka"

Pod Linuxem wykonujemy to samo poleceniem

git clone ssh://<identyfikator>@dev.pwste.edu.pl/server/git/biblioteka.git biblioteka

W obu przypadkach <identyfikator> oznacza identyfikator którym użytkownicy mogą logować się dl serwera dev.pwste.edu.pl (w przypadku studentów jest to numer albumu – na przykład s012345)

UWAGA!

Jeśli chcemy dodać na serwer zmieny zrobione w innym folderze / katalogu, niż kopia repozytorium GIT, należy najpierw skopiować repozytorium (clone), a później wkopiować do niego zmienione plikli.

Akceptacja zmian

Aby zatwierdzić zmiany, trzeba wykonać operacje (a katalogu repozytorium):

git add .
git commit -am 'komentarz'

Dodatkowo przesłanie zmian do głównego repozytorium:
git remote
git push -v origin master

Pod Windows:

Robimy pierwszy commit do Master (za chwilę zmienimy jego nazwę).
git_create_3

W oknie "commita" wpisujemy komentarz i zaznaczamy pliki, które chcemy zatwierdzić
git_create_4

Po zatwierdzeniu klikamy Push.
git_create_5

Tutaj mamy okazję zmienić nazwę odgałęzienia (branch) - zamianst Master możemy wybrać dowolnyeinny:
git_create_6

Gałęzie

https://git-scm.com/book/pl/v1/Ga%C5%82%C4%99zie-Gita-Podstawy-rozga%C5%82%C4%99ziania-i-scalania 

Tworzenie nowej gałęxi (v2)

git checkout -b v2 

.....

Zapis zmian w gałęzi na serwerze:

git add .
git commit -am 'komentarz'
git remote
git push -u origin v2

Last modified: Thursday, 27 April 2017, 7:25 AM