To co najważniejsze

1. Algorytmy to dokładny opis sposobu postępowania prowadzącego do określonego wyniku. Dokładność opisu (poziom szczegółowości) musi być dostosowane do wykonawcy algorytmu. Gdy wykonawca jest maszyna – to taki opis musi zawierać warunki uruchomienia (dane wejściowe) i oczekiwane rezultaty (dane wynikowe).

2. Zadanie algorytmiczne to takie, dla którego istnieje algorytm jego wykonania.

3. Podstawowe cechy algorytmów:

  • czy zatrzymuje się?
  • czy jest poprawny (zwraca prawidłowy wynik dla każdych danych zgodnych ze specyfikacją),
  • złożoność obliczeniowa (jak dużo obliczeń wymaga?).

4. Część algorytmów można skonstruować drogą dedukcji. Odpowiadamy napytanie: jak osiągnąć wynik? Następnie zaś analizujemy odpowiedź dążąc do uzyskania odpowiedniego poziomu szczegółowości. Za każdym razem odpowiadamy napytanie: co zrobić aby ….? Na przykład: aby otworzyć drzwi, trzeba najpierw otworzyć kluczem zamek a potem nacisnąć klamkę. Co zrobić aby otworzyć kluczem zamek? Włożyć klucz w dziurkę i przekręcić w prawo do oporu.

5. Dla niektórych zadań znalezienie algorytmu jest bardzo trudne. Nauczanie w szkole może obejmować co najwyżej wykorzystanie takich algorytmów.

6. Do graficznego przedstawienia programów używa się często schematów blokowych. Typowy schemat zawiera bloki odpowiadające instrukcjom (strukturom sterującym) języków programowania.


Materiały do lekcji


Materiały uzupełniające

https://www.youtube.com/watch?v=tHrsiGe3rfo - najczęstsze błędy w nauce programowania

https://www.youtube.com/watch?v=Xmudle0HjWk - po co komu te algorytmy

Last modified: Wednesday, 13 September 2017, 5:33 AM