1. Zabawa w  Wieże Hanoi - można szukać rozwiązania metodą prób i błędów:

http://www.zagraj.republika.pl/hanoi.html, kredą na tablicy, albo realną zabawką.

2. Po ułożeniu algorytmu - można zapisać program: http://otwartaedukacja.pl/programowanie/hanoi/

3. Skuteczny algorytm dla więcej niż 3 klocków:

  1. przekładaj najmniejszy na kolejne wieże w ciągu (A,B,C,A,B,C,......)
  2. wykonaj jedyny możliwy ruch pozostałymi klockami i przejdź do punktu 1


Zadania 1 i 2 są dostępne dla każdego ucznia, tak jak i implementacja algorytmu 3 (wykonanie przez ucznia lub napisanie programu). Wymyślenie algorytmu z punktu 3 już nie jest takie łatwe.

Last modified: Wednesday, 13 September 2017, 5:31 AM