Kurs programowania dla nauczycieli: Wszyscy uczestnicy

Filtry

Wstęp do programowania w Pythonie

Test (Quiz) Test (Quiz) Test sprawdzający rozumienie podstaw programowania w Pythonie