Kliknij link http://protostrap.com/dashboard/designer/edit aby otworzyć zasób.