1. Elementy nawigacji.

a. Menu typu „hamburger”

Pozwala ukryć menu na małych ekranach. Obecnie trochę nadużywane – więc widać też początek trendu odwrotu….

b. Okruszyny (breadcrumbs)

Ścieżka linków do odwiedzonych stron ułatwia powrót. Zmienia się wygląd tego elementu nawigacji, ale jest on nadal często spotykany na różnych stronach.

c. Ikony

Dobrze znane z systemów „okienkowych” i mobilnych – pojawiają się coraz częściej także na stronach internetowych (głównie za sprawą znalezienia efektywnego sposobu ich skalowania – w postaci czcionek Awesome).

2. Efektywne sposoby na osiągnięcie nowoczesnego wyglądu

a. Budowa stron z komponentów

Projektowane są komponenty z których składa się strony. Przykład: web designer systemu Odoo (zob. projekt e14p.pl).

b. Flat design (płaski projekt)

Zasady zgodne z ideą Material Design (żywe kolory, minimalizacja treści, duże przejrzyste komponenty, brak wypukłości).

Przykład: https://www.spotify.com/pl/

c. Stosowanie siatek (grid) i responsywność

Responsywność wygrywa z adaptowalnością. Dlaczego? Może z powodu ładniejszego terminu?

3. Modne rozwiązania

One-Page – Long-page

Wszystkie informacje na jednej stronie – najczęściej dynamicznie zmieniającej się w trakcie przewijania. Łatwiej jest skrolować niż klikać. Przykład: http://www.reverenddanger.com/

Ładowanie stron startuje od zarysu

Pokazuje się struktura strony, zanim ściągnie się szczegóły. Mogą to też być rozmyte zdjęcia przed ściągnięciem maksymalnej rozdzielczości.

Ładowanie zsynchronizowane z ruchami myszką

Ładowanie strony wraz z przesuwaniem w dół – jak na Facebooku (zob. http://jestem.mobi/). Zmiana wraz z ruchami myszką, scrolljacking (zob. https://www.apple.com/mac-pro/).

Split screen design - podział ekranu na dwie części o różnych treściach http://www.hongkiat.com/blog/vertical-split-screen-layouts/

Last modified: Sunday, 30 April 2017, 4:37 PM