Kliknij link http://otwartaedukacja.pl/programowanie/scratch/ aby otworzyć zasób.