Cyberpersonalizm

Książka Jerzego Wawro opisująca możliwości wykorzystania technologii dla rozwoju społeczeństwa.