1. Uruchomienie Ms Teams


Możemy zalogować się teraz do MS Teams za pomocą adresu https://teams.microsoft.com.

Z Temsów można korzystać z poziomu nowych wersji przeglądarek (Chrome, Edge, Opera) lub przy pomocy  aplikacji (którą należy zainstalować - zob. poprzedni punkt w kursie).


Zainstalowanie aplikacji i korzystanie z niej jest zalecane. Zwłaszcza, gdy ktoś korzysta z przeglądarki Firefox (ona nie obsługuje spotkań online) lub smartfonów. 

2. Dołączenie do zespołu

Przez zespół rozumiemy grupę (np. wykładową, ćwiczeniową) z danego przedmiotu, prowadzonego na danym roku.

Jeśli prowadzący zajęcia wpisał wcześniej wszystkich uczestników - student nic więcej nie musi robić. W przeciwnym przypadku - musi się samemu dopisać do odpowiedniego zespołu. Niezbędny jest do tego link albo kod zespołu.

Jeśli mamy link - wystarczy w niego kliknąć i potwierdzić chęć dopisania. Do wykładowcy zostaje wysłana prośba o akceptację. Po zaakceptowaniu student pojawia się z zespole.

Wygodniejsze jest stosowanie kodu, gdyż nie wymaga on akceptacji.

Student klika w ikonkę zespoły, aby wejść na ekran z przyciskiem [Dołącz do zespołu lub utwórz nowy]. Po kliknięciu tego przycisku student wpisuje kod  w przeznaczonej do tego ramce – jak na poniższym obrazku:

Od tego momentu będzie mógł uczestniczyć w spotkaniach zespołu.

4. Dołączanie do spotkań online

Gdy otworzymy panel zespołu (kliknięcie w prostokąt z nazwą zespołu), widzimy opis ostatnich działań w tym zespole. Jeśli zostało rozpoczęte spotkanie online (na przykład wykład) – widać niebieski prostokąt:


Klikając w przycisk „Dołącz” możemy dołączyć do spotkania.


Last modified: Monday, 2 November 2020, 8:25 AM