Podział różnych środowisk programowania z punktu widzenia przepływu danych i sterowania można znaleźć w opracowaniu:

http://wiki.galicea.org/index.php?title=R%C3%B3%C5%BCnorodno%C5%9B%C4%87_struktur_program%C3%B3w

Ten sam przegląd w odniesieniu do języka Python znajdziesz w rozdziale Rozdział "Przepływ danych i sterowania" podręcznika http://elearning.otwartaedukacja.pl/pluginfile.php/218/mod_resource/content/4/pyprog.pdf


Prezentacja dołączona do lekcji (https://docs.google.com/presentation/d/1jUqLpsMAgYjBdMwb9yaMsqLUhlrD1_GiHHm2ih-RP8A/edit#slide=id.p3) obejmuje następujące środowiska:

1. System operacyjny (system plików) i języki skryptowe PHP / Python

Jest to bez wątpienia najprostsze środowisko. Tworzenie programów w nim wymaga jedynie zrozumienia mechanizmu obsługi plików (tekstowych) i znajomości jakiegoś prostego edytora tekstów (jak Vi, Notepad++, MCEdit, Atom i inne).

2. Aplikacje i strony internetowe. To naturalne rozwinięcie środowiska systemowego. Strony tworzy się bowiem w postaci zbioru plików tekstowych. Jednak zawartość tych plików to już bardziej złożona sprawa. Tej tematyce zostanie poświęcone następna lekcja.

3. Środowiska programowania opartego na zdarzeniach: dla systemów z interfejsem graficznym (okienkowym) takich jak Windows lub Ubuntu zaprezentowano środowisko Lazarus. Jest to otwarte środowiska wzorowane na Delphi. Zastosowanie języka Pascal zapewnia, że dla wielu nauczycieli może to być najłatwiejsze do opanowania środowisko. Dodatkową jego zaletą jest dostępność polskiego tłumaczenia. Z kolei dla systemu Andorid polecić można MIT App Inventor ( http://ai2.appinventor.mit.edu/?locale=en ). Zaletą tego środowiska jest zastosowanie prezentowanego już interfejsu w postaci klocków (Blockly) w miejsce języka Java. Wypada jednak przestrzec, że to nie jest tak proste jak grafika żółwia. Wymaga zrozumienia tego, co za klockami się kryje. Z pozoru prosty przykład pokazany w prezentacji też wymagał trochę czasu na studiowanie środowiska.


Przykłady użyte w prezentacji są dostępne w pliku: https://drive.google.com/file/d/0BzfVBxQLqeWrUkduQUo1UzFuX3M/view?usp=sharing

Last modified: Thursday, 19 October 2017, 1:55 AM