To co najważniejsze:

1. Stan automatu wykonującego program wyznaczają dotąd wykonane operacje. Można zatem każdą instrukcję programu traktować jako warunkową: jeśli wcześniej wykonano określony ciąg operacji, to wykonaj….

To spostrzeżenie pozwala zapisywać operacje po kolei (sekwencyjnie). Czyli zgodnie ze sposobem myślenia człowieka, który najczęściej nie myśli wielotorowo.

2. W grafice żółwia sekwencyjnie wykonywane operacje mogą służyć rysowaniu dowolnych kształtów. Można przy tym zmieniać kolor pisaka.

3. Operacje można parametryzować dzięki zmiennym (w programie określanych jako pudełka – boxes).

4. Parametry (zmienne) mogą być traktowane tak jak liczby (jeśli zawartość zmiennej to liczby).

5. Możliwe jest tworzenie „pętli” - czyli zastępowanie wielu powtórzeń tego samego fragmentu poprzez polecenie powtarzania określoną ilość razy.

6. Fragmenty programu mogą być traktowane jako podprogramy (akcje, funkcje) – wykonywane zawsze gdy pojawi się identyfikator tego podprogramu.


Podręcznik:

https://programowanie.verbu.pl/chapter1.html

https://programowanie.verbu.pl/czesc-druga-algorytmy-i-programy.html

Last modified: Wednesday, 30 August 2017, 1:13 AM