Cele lekcji:

  1. Ważne pojęcia: komórka pamięci, zmienna, użytkownik, interfejs, wyrażenie, obliczenia, arkusz kalkulacyjny, kalkulator, język programowania.

  2. Wyrażenie arytmetyczne jako obliczenia z użyciem liczb i zmiennych.

  3. Zmienna jako komórka pamięci komputera.

  4. Definiowanie stanu komórek pamięci jako wyrażenia arytmetyczne wiążące komórkę z innymi komórkami.

  5. Wyrażenia arytmetyczne jako element języków programowania.


To co najważniejsze:

  1. Dwa podstawowe programy komputerowe to kalkulator i arkusz kalkulacyjny. Ideą arkusza jest wyliczanie wartości wpisanych w poszczególnych kratkach arkusza na podstawie zawartości innych kratek. Kratki są numerowane – wiersze cyframi a kolumny literami. A1 to komórka w lewym górnym rogu.

  2. Wyrażenia arytmetyczne mogą być zapisywane w komórkach arkusza kalkulacyjnego – po znaku ‘=’ (na przykład =4+5).

  3. Zamiast liczb możemy wskazywać inne pola. Wpisujemy = a później klikamy w pole z którego należy pobrać wartość. Przykład wyrażenia:=A1+4

  4. Wyrażenia arytmetyczne występujące w powyższych programach są podstawowym elementem wszystkich języków programowania.

  5. W arkuszach kalkulacyjnych dostęp do komórek pamięci jest poprzez numer (A1, B2, C1 etc…). W innych programach rezerwujemy pamięć poprzez nadanie fragmentom pamięci nazwy. Tak tworzy się zmienne. Na przykład wyrażenie: a=7 w języku Python tworzy zmienną a i nadaje jej wartość 7.

Podręcznik:

https://galicea.gitbooks.io/nauka-programowania/content/chapter1.html 

Rozdział "Systemy obliczeniowe"


Prosty przykład pokazujący definiowanie powiązań przy pomocy kolorów zawiera program:  http://otwartaedukacja.pl/programowanie/kss/


Prosty przykład kalkulatora znajdziesz na stronie:  http://otwartaedukacja.pl/programowanie/calculator/


Python jako kalkulator:

http://python.otwartaedukacja.pl/

Podręcznik "Uczymy się programować w Pythonie" (rozdział "Python jako kalkulator").


Last modified: Wednesday, 19 August 2020, 4:24 PM