Topic Name Description
Wprowadzenie - automaty, symbole, programy URL Prezentacja
Page Od automatu do programu.

Umiejętność programowania wymaga zrozumienia działania automatów oraz nabycia aparatu pojęciowego (zrozumienie określeń) związanych z automatyzacją działań. 

Pomóc może w tym odpowiedni fragment podręcznika:

http://verbu.pl/epub/31/nauka_programowania_w_szkole/czesc-pierwsza-podstawy.html

Wyjaśnia on określenia: metoda prób i błędów, prawa przyrody, konstrukcja urządzeń, stan urządzenia, automat, automatyczny, wariant, ustawienia, plan działania, program.

Zanim zaczniemy tworzyć programy, powinniśmy opanować umiejętność planowania. Układanie planów też można uznać za programowanie (naszych działań). Także zmiana ustawień / wybór wariantów to sposób na wpływania na automat (stany przez jakie przechodzi), czyli programowanie.

Programowanie - podstawowe pojęcia Page Zmienne, typy danych, funkcje, obiekty
URL Prezentacja
Arytmetyka Page Arytmetyka komputerowa
Arytmetyka - inne systemy liczbowe URL Liczby zespolone

Liczby zespolone składają się z części rzeczywistej oraz „urojonej” – będącej wielokrotnością pierwiastka kwadratowego z -1.
Wskazany tekst zawiera dobre wprowadzenie do tych liczb oraz opis jednego ze spektakularnych ich zastosowań. Okazuje się, że podstawowe prawa dotyczące obwodów elektrycznych daje się uogólnić (dzięki wzorowi Eulera) na prąd zmienny, jeśli napięcie i natężenie opiszemy liczbami zespolonymi.

Liczby zespolone nie są tak często używane jak liczby całkowite (int) i rzeczywiste (float). Warto jednak wiedzieć o ich istnieniu i  możliwych zastosowaniach.

Page Liczby zespolone w Pythonie

Python ma wbudowaną obsługę liczb zespolonych. Ten opis zawiera kilka podstawowych informacji na ten temat

Page Ułamki zwykłe

Systemy zapisu liczb jakimi najczęściej się posługujemy są nazywane „pozycyjnymi”. Nazwa bierze się stąd, że na kolejnych pozycjach liczby (licząc od prawej) mamy cyfrę oznaczającą ilość kolejnych potęg podstawy systemu (100=1, 101=1-, 102=100 itd.). W konsekwencji na przykład 1/3 to 0.333333(3). W języku Python możemy także operować na ułamkach zwykłych (takich jak 1/3). Są one zaimplementowane w module fractions.

Page Liczby pamiętane w postaci cyfr dziesiętnych
Komputer: jak to zostało zrobione Page Jak to zostało zrobione