Moduł fractions należy do standardowej biblioteki Pythona, co oznacza, że instaluje się go razem z językiem (interpreterem języka). 
Definiuje on klasę Fraction, obsługującą ułamki zwykłe.
Przykład:
>>> from fractions import Fraction >>> u1_3=Fraction(1,3) >>> u1_3*u1_3 Fraction(1, 9) Zgodnie z oczekiwaniem 1/3 z 1/3 to 1/9! Ułamki nie tylko zwykłe tworzą pierścień liczba, ale można je stosować w wyrażeniach zawierających liczby rzeczywiste w zapisie zmiennopozycyjnym:
>>> u1_3+0.5 0.8333333333333333 Jak widać – wynik takiego wyrażenia ma postać wyrażenia zmiennoprzecinkowego.
Last modified: Sunday, 23 October 2022, 2:04 PM