Kliknij link https://react-theming.github.io/create-mui-theme/ aby otworzyć zasób.