Generator szaty graficznej material

Na podstawie wybranych wcześniej kolów....