Przykład - algorytm liczący cyfry kontrolne kont bankowych

Przykład praktyczny pokazujący połączenie informatyki i matematyki oraz zastosowanie typów danych. Zwróć uwagę na znaczenie operatorów - zależnie od typów (na przykład + dla łańcuchów znaków).