CRM to skrót od angielskiego określenia Customer Relationship Management. Taką nazwę noszą systemy wspomagające kontakty z klientami. Sercem systemu jest baza danych o klientach i wszystkich kontaktach z nim.

Każdy posiadacz telefonu zetknął się zapewne z użytkownikiem CRM – osobą z marketingu, która wypełnia przy naszej pomocy swoją bazę danych ;-).

Jednak przeznaczeniem CRM nie jest umożliwienie nachalnego marketingu. Dobry marketing polega na dostarczaniu informacji o produkcie potencjalnym klientom, którzy są tą informacją zainteresowani. W związku z tym baza danych o klientach powinna służyć rozpoznawaniu użytkownika i profilowaniu przekazywanych mu informacji. Jednym z najważniejszych trendów zmian rynkowych jest obecnie wchodzenie „internautów” do wnętrza firmy. Po zainteresowaniu potencjalnego klienta możemy mu umożliwić poruszanie się w głąb – udostępniając technologie wykonania, warunki sprzedaży etc… - zgodnie z jego oczekiwaniami.

Tego zadania nie spełni zwykła baza danych. Dlatego system Odoo został zintegrowany z informacyjnym portalem internetowym.

Nie oznacza to całkowitej rezygnacji pracowników przedsiębiorstwa z posługiwania się systemem CRM. Działania przez niego wspierane stają się jednak bardziej wyrachowane. Dotyczą one:

  • wsparcia realizacji ogólnej strategii biznesowej,

  • obsługa całego procesu sprzedaży (od szansy do serwisu),

  • zarządzanie zespołami sprzedaży.

Last modified: Wednesday, 8 April 2020, 10:01 AM