Procesy biznesowe systemu płatności komórką

Poniższe schematy opisują działanie systemu w postaci procesów biznesowych, które zachodzą w trakcie jego działania.

1. Rezerwacja środków do rozliczeń

2. Załadowanie portmonetki
Opis operacji

2.1. Nawiązanie połączenia

Nazwa terminala jest zgodna ze wzorcem. Na tej podstawie ustala się urządzenia, które mogą być terminalem. Następnie na podstawie nazwy i czasu ustala się PIN, który umożliwia połączenie. Jeśli urządzeń jest takich więcej, użytkownik proszony jest o wybór.

2.2. Zarezerwowanie środków

Wyliczony zostaje para kluczy dla kwoty. Po zaakceptowaniu klucz publiczny + kwota + klucz publiczny użytkownika zostają podpisane kluczem prywatnym użytkownika i wysłane do terminala.

Terminal wysyła żądanie do systemu. System identyfikuje użytkownika na podstawie jego klucza publicznego, sprawdza podpis i ustala czy kwota jest dostępna. Jeśli tak, buduje paczkę danych [kwota, podpis publiczny dla kwoty] i podpisuje kluczem prywatnym zarządcy. Paczka zostaje odesłana do terminala, a terminal przesyła go do komórki.

System rozliczeń po wysłaniu kwoty do komórki zaznacza, że ta kwota już nie jest dostępna.

3. Zapłata z komórki
Opis operacji:

3.1. Połączenie z terminalem.

Odbywa się tak, jak przy rezerwowaniu kwot.

3.2.Ustalenie przedmiotu zapłaty i kwoty

Lista możliwych zapłat ustala się na podstawie zaszytej w programie funkcjonalności i danych odczytanych z terminala.

Użytkownik wskazuje przedmiot zapłaty i wybiera sugerowaną kwotę lub wpisuje ją ręcznie. Tworzona jest nowa paczka, dołącza się na klucz (nowego właściciela) odpowiedni dla przedmiotu zapłaty i paczka jest podpisywana.

Paczka jest wysyłana do terminala. Terminal sprawdza poprawność podpisu instytucji rozliczeniowej oraz czy podpis jest zgodny z kluczem płacącego właściciela. Z powrotem przesyłane jest potwierdzenie.

3.3. Przesłanie danych do serwera.

Jeśli terminal jest podłączony on-line, wysyła dane do serwera. Serwer notuje wpłaty, tworzy zestawienie kwot i generuje przelewy, które przekazuje do banku.

Last modified: Sunday, 13 January 2013, 2:30 PM