Analiza merytoryczna zagadnienia powinna obejmować następujące elementy:

  1. Identyfikacji przeznaczenia i celi jakie chcemy osiągnąć z punktu widzenia użytkowników tworzonego systemu, a nie jego twórców.

  2. Kontekst - czyli historia i stan przed projektem, środowisko w jakim projekt ma funkcjonować, ewentualne projekty uzupełniające lub konkurencyjne. Należy też zidentyfikować znane problemy, jaki projekt ma rozwiązać.

  3. Motywacja, czyli dlaczego chcemy projekt zrealizować.

  4. Użytkownicy i korzyści – czyli co nam projekt da.

  5. Inne opcje i produkty – czyli jak można osiągnąć wymienione korzyści i cele bez realizacji projektu. Dlaczego mimo tego realizacja projektu pozostaje sensowna.

Tą wstępną część projektu należy uzupełnić prezentacją zagadnienia na poziomie pozwalającym podjąć decyzję o jego realizacji lub (w przypadku projektów otwartych) – przystąpienie do niego. Jeśli jest to projekt komercyjny, następnym krokiem będzie analiza biznesowa. Prezentacja o której tu mowa ma na celu zachęcenie do realizacji projektu. Analiza biznesowa to już jest jego część, która w najgorszym razie rozpocznie i równocześnie zakończy projekt. Taka prezentacja może mieć więc formę multimedialną. Warto też przygotować ją w wariancie spełniającym „test windowy”.

Last modified: Sunday, 21 October 2012, 9:43 AM