To co najważniejsze:

1. Dane zapisywane w zmiennych i przetwarzane w programach mogą być różnych typów. Sama zawartość zmiennych nie pozwala na stwierdzenie  jaki to typ. Decyduje sposób traktowania tych danych.

2. W językach programowania możemy jawnie deklarować jakiego typu dane są być pamiętane w zmiennych lub (tak jak w Pythonie) decydować o tym poprzez podstawienie (w sposób dynamiczny). Na przykład podstawienie a='abc'  sprawia, że zmienna a jest typu 'łańcuch znaków' (string).

3. Rozróżniamy zmienne typów prostych (takie jak liczby czy wartości logiczne) oraz złożonych (na przykład listy).

4. Klasy (definicje obiektów) i obiekty (dane opisane przez klasy)  to sposób na powiązanie zmiennych i operacji na nich wykonywanych. 

Polecane materiały pomocnicze:

1) Trzecia część podręcznika (https://programowanie.verbu.pl/czesc-trzecia-matematyka-i-programowanie.html)

2) https://www.tutorialspoint.com/python/python_lists.htm

3) Rozdział "Świat obiektów" w podręczniku "Uczymy się programować w Pythonie"

4) https://www.learnpython.org/pl/Zmienne_i_typy

5) http://docplayer.pl/17880597-Struktury-danych-stos-kolejka-lista-drzewo.html

Last modified: Tuesday, 26 September 2017, 4:11 AM