3. Proces sprzedaży

Organizacja procesu sprzedaży

Opisany powyżej proces sprzedaży jest tylko jednym z możliwych rozwiązań, zaimplementowanych w Odoo.

I. W dużych przedsiębiorstwach następuje wydzielenie zespołów sprzedaży, które zajmują się wyłącznie obsługą klientów i realizacją zamówień. Zrealizowane zamówienia trafiają do osoby zajmującej się sprzedażą. W Odoo pojawiają się one w funkcji: Do zafakturowania:

Dalej proces fakturowania przebiega tak, jak opisano powyżej

II. W małych przedsiębiorstwach można pominąć cały moduł sprzedaży, wykorzystując tylko funkcję fakturowania.

III. Możemy uruchomić sprzedaż na stronie internetowej (eCommerce). Otrzymujemy dodatkowy moduł zarządzania stroną www.

Funkcji tej definiujemy produkty do sprzedaży na stronie:

Po zatwierdzeniu produkt pojawia się na stronie:

Sprzedaż odbywa się w sposób typowy dla eCommerce:

  • dodanie do koszyka,

  • zatwierdzenie zawartości koszyka

  • ustalenie kontaktu (adresu) kupującego i dostawy

  • wybór sposobu zapłaty

  • zapłata i zatwierdzenie transakcji