Skip to main content

Sprzedaż w systemie Odoo

Site: Otwarta edukacja
Course: Systemy ERP na przykładzie Odoo
Book: Sprzedaż w systemie Odoo
Printed by: Guest user
Date: Saturday, 20 April 2024, 1:25 AM

1. Konfiguracja modułu sprzedaży

Na początek konfigurujemy dane firmy. Obowiązkowo musimy podać nazwę, walutę oraz NIP.

Następnie wybieramy wzór oferty (ang. Quotation) oraz sposób płatności (payment). Na końcu możemy wysłać testową ofertę.

Przed wysłaniem system generuje testową ofertę, którą możemy zmieniać w celu oswojenia się z interfejsem:


2. Fakturowanie

Odoo umożliwia zautomatyzowanie tworzenia faktur sprzedaży na podstawie informacji pochodzących z innych dokumentów, takich oferty czy zamówienia. Wtedy rolą osoby zajmującej się fakturowaniem (księgowego) jest jedynie zatwierdzić propozycję faktury i wysyłanie do klienta (pocztą lub e-mail).

W module sprzedaży, oferty i zamówienia są w menu „Zamówienia”.

Jeśli mamy przykładową ofertę – jak tworzona w procesie konfiguracji - możemy przyciskiem [Potwierdź] zamienić ją na zamówienie:

Kolejny przycisk [Utwórz fakturę] generuje dokument faktury, który możemy edytować i zatwierdzać w module sprzedaży, albo w module fakturowania:

Przy pierwszym uruchomieniu modułu fakturowania powinniśmy go skonfigurować - podobnie jak moduł sprzedaży:3. Proces sprzedaży

Organizacja procesu sprzedaży

Opisany powyżej proces sprzedaży jest tylko jednym z możliwych rozwiązań, zaimplementowanych w Odoo.

I. W dużych przedsiębiorstwach następuje wydzielenie zespołów sprzedaży, które zajmują się wyłącznie obsługą klientów i realizacją zamówień. Zrealizowane zamówienia trafiają do osoby zajmującej się sprzedażą. W Odoo pojawiają się one w funkcji: Do zafakturowania:

Dalej proces fakturowania przebiega tak, jak opisano powyżej

II. W małych przedsiębiorstwach można pominąć cały moduł sprzedaży, wykorzystując tylko funkcję fakturowania.

III. Możemy uruchomić sprzedaż na stronie internetowej (eCommerce). Otrzymujemy dodatkowy moduł zarządzania stroną www.

Funkcji tej definiujemy produkty do sprzedaży na stronie:

Po zatwierdzeniu produkt pojawia się na stronie:

Sprzedaż odbywa się w sposób typowy dla eCommerce:

  • dodanie do koszyka,

  • zatwierdzenie zawartości koszyka

  • ustalenie kontaktu (adresu) kupującego i dostawy

  • wybór sposobu zapłaty

  • zapłata i zatwierdzenie transakcji