Skip to main content

Sprzedaż w systemie Odoo

2. Fakturowanie

Odoo umożliwia zautomatyzowanie tworzenia faktur sprzedaży na podstawie informacji pochodzących z innych dokumentów, takich oferty czy zamówienia. Wtedy rolą osoby zajmującej się fakturowaniem (księgowego) jest jedynie zatwierdzić propozycję faktury i wysyłanie do klienta (pocztą lub e-mail).

W module sprzedaży, oferty i zamówienia są w menu „Zamówienia”.

Jeśli mamy przykładową ofertę – jak tworzona w procesie konfiguracji - możemy przyciskiem [Potwierdź] zamienić ją na zamówienie:

Kolejny przycisk [Utwórz fakturę] generuje dokument faktury, który możemy edytować i zatwierdzać w module sprzedaży, albo w module fakturowania:

Przy pierwszym uruchomieniu modułu fakturowania powinniśmy go skonfigurować - podobnie jak moduł sprzedaży: