1. Konfiguracja modułu sprzedaży

Na początek konfigurujemy dane firmy. Obowiązkowo musimy podać nazwę, walutę oraz NIP.

Następnie wybieramy wzór oferty (ang. Quotation) oraz sposób płatności (payment). Na końcu możemy wysłać testową ofertę.

Przed wysłaniem system generuje testową ofertę, którą możemy zmieniać w celu oswojenia się z interfejsem: