W internecie....

Modularny kurs, którego wybrane moduły zostały uwzględnione przy przygotowaniu podręcznika:

http://wiki.galicea.org/index.php?title=Podr%C4%99cznik_programowania


Inne strony:

Khan Academy

https://goo.gl/htVoDI

JavaScript: http://codepen.io/pen/ lub https://jsfiddle.net/ lub http://jsbin.com/ (dla innych języków: https://repl.it).
Last modified: Wednesday, 5 December 2018, 7:36 AM