Quizzes

Topic Name Quiz closes
Wprowadzenie - automaty, symbole, programy Test - symbole i automaty No close date
Programowanie - podstawowe pojęcia Podstawowe pojęcia z programowania No close date
Arytmetyka Liczby i wyrażenia No close date