Kurs z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw dla osób pracujących w branży informatycznej pozwalający nabyć podstawowe kompetencje w obszarze rachunkowości, finansów przedsiębiorstw i analizy finansowej.

Celem kursu jest uzyskanie wiedzy i umiejętności pozwalających na „czytanie” podstawowych sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa, przeprowadzenie analizy finansowej firmy na ich podstawie, w tym analizy wskaźnikowej oraz dokonanie oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa w oparciu o dane zawarte z sprawozdaniach finansowych.