Kurs obejmuje podstawy tworzenia nowoczesnych stron internetowych.

Zebrane w nim materiały będą aktualizowane i uzupełniane w trakcie trwania kursu.


Studenci PWSTE zapisują się kodem Pwste-2020

Pozostali - kodem: Galicea-2020