Kurs obejmuje podstawy tworzenia nowoczesnych stron internetowych.

Zebrane w nim materiały będą aktualizowane i uzupełniane w trakcie trwania kursu.

Planowane są cotygodniowe prezentacje w trakcie których będzie można uzyskać konsultacje w zakresie omawianego materiału. Pierwsza sesja: sobota 6 czerwca - godzina 9:00.


Studenci PWSTE zapisują się kodem Pwste-2020

Pozostali - kodem: Galicea-2020