Framework   Yii1.

Obecnie dostępne są lepsze frameworki (np. Yii 2). 

W przygotowaniu kurs na ich temat.