Kursy obejmujące wiedzę konieczną do twórczego funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie. Ta wiedza jest użyteczna niezależnie od specjalizacji, których dotyczą pozostałe kategorie kursów.

Kursy podstawowe są otwarte i co do zasady są asynchroniczne (można korzystać z udostępnionych materiałów w dogodnym czasie, bez bezpośredniej komunikacji z prowadzącym).