Kurs obejmuje podstawy tworzenia nowoczesnych stron internetowych.

Zebrane w nim materiały będą aktualizowane i uzupełniane w trakcie trwania kursu.


Studenci PWSTE zapisują się kodem Pwste-2020

Pozostali - kodem: Galicea-2020

Celem tego kursu jest pomoc w praktycznym opanowaniu umiejętności tworzenia złożonych aplikacji biznesowych. Obejmuje on przegląd zagadnień związanych z projektowaniem, pracą zespołową oraz kodowaniem programów. Jest to wprowadzenie do bardziej szczegółowych zagadnień poruszanych w ramach innych kursów.

Autor: Jerzy Wawro

Prawa Autorskie: (C) Galicea, All Right Reserved

Kurs przygotowany w ramach projektu "Otwarta Edukacja"