Topic outline

  • Dlaczego bilans musi wyjść na zero

  • Fałszywe miary wartości

    Żyjemy w dziwnych czasach - dominacji ekonomii oddzielenia: „Oddzielenie nie stanowi pierwotnej rzeczywistości. Jest ludzką projekcją, ideologią, opowieścią”. Ekonomiści – jak fałszywi prorocy - posługują się błędnymi teoriami wartości.


  • System finansowy

    Podstawowe działania banków są sprzeczne z duchem obowiązującego w Polsce prawa – więc słusznie bankierów nazywa się niekiedy banksterami.