Podstawy ekonomii i przedsiębiorczości

Celem kursu jest z jednej strony wyjaśnienie elementarnych pojęć, które są używane w medialnych doniesieniach dotyczących gospodarki, a z drugiej strony przeciwstawienie się uprawianej przy tym propagandzie. 

Tytuł nawiązuje do znanego cyklu publikacji „Dla idiotów” (choć angielskie „dummies” raczej należałoby tłumaczyć terminem „płytka wiedza” niż „idiota”). Autor nie jest ekonomistą. Jest informatykiem, który całe zawodowe życie zajmował się projektowaniem, implementacją, wdrażaniem i eksploatacją systemów dla przedsiębiorstw. W takim działaniu wiedza nie może być płytka, gdyż system informatyczny musi działać poprawnie w zmieniającym się środowisku. To nie jest możliwe do osiągnięcia bez wydobycia tego, co w wykonywanych operacjach jest istotą rzeczy.