Współczesny kryzys wymaga od nas, aby na drodze interdyscyplinarnych poszukiwań, znaleźć rozwiązania optymalne dla godnego społeczeństwa. Celem niniejszego kursu jest zarysowanie punktu wyjścia. Prezentacja trendów rozwoju i dostępnych możliwości organizacyjnych, technicznych i ideowych.

(C) Galicea 2014-2015